Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Version 02-2018
Senaste uppdatering 02/02/2018

Vänligen läs dessa regler och villkor noggrant innan du använder Getlucky.com och/eller tjänsterna som Co-Gaming Ltd tillhandahåller. Genom att använda Getlucky.com och/eller några av de tjänster som Co-Gaming Ltd tillhandahåller, samtycker du till att bli bunden av a) dessa regler och villkor; b) vår sekretesspolicy och c) alla regler och villkor gällande för spel i casino, kampanjer, bonusar och speciella erbjudanden emellanåt. Om du inte vill bli bunden av dessa villkor har du inte rätt att få tillgång till Getlucky.com eller någon av de tjänster som tillhandahålls genom Getlucky.com

1. ALLMÄNT
1.1 Den kontraktuella relation är mellan dig som är spelare (hädanefter "dig", "du", "din", eller "spelaren") och Co-Gaming Ltd (hädanefter Get Lucky). Get Lucky är registrerat på Malta och har bolagsnummer C47444, och har sitt kontor och säte på 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta

Casinospelen från Net-Ent levereras av Co-Gaming Ltd som är licenserade på Malta. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den 13 oktober 2011 och har licensnummer MGA/CL1/619/2009

Casinospelen från Microgaming levereras av Co-Gaming Ltd som är licenserade på Malta. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den 8 november 2011 och har licensnummer MGA/CL1/773/2011

Casinospelen från Play n Go levereras av Co-Gaming Ltd som är licenserade på Malta. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den utfärdades den 19 maj 2014 och har licensnummer MGA/CL1/964/2014

Casinospelen från Evolution Live levereras av Co-Gaming Ltd som är licenserade på Malta. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den utfärdades den 3 juli 2014 och har licensnummer MGA/CL1/877/2013

Casinospelen från Yggdrasil levereras av Co-Gaming Ltd som är licenserade på Malta. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den utfärdades den 5 maj 2015 och har licensnummer MGA/CL1/1058/2014

Casinospelen från Betsoft levereras av Co-Gaming Ltd som är licenserade på Malta. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den utfärdades den 7 juli 2015 och har licensnummer MGA/CL1/1057/2014

Casinospelen från Thunderkick levereras av Co-Gaming Ltd som är licenserade på Malta. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den utfärdades den 24 september 2015 och har licensnummer MGA/CL1/1094/2015

Casinospelen från Relax Casino levereras av Co-Gaming Ltd som är licenserade på Malta. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den utfärdades den 24 september 2015 och har licensnummer MGA/CL1/1095/2015

WMS Casino är licenserade av Alderney Category 2 Associate med licensnummer 136 C2A (Jadestone Networks).

NYX Interactive Casino som tillhandahålls av Co-Gaming Ltd är licensierat och reglerat av en maltesisk licens. Maltesiska lagar skall tillämpas. Licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) som är den ansvariga myndigheten. Licensen utfärdades den 3:e mars 2017 och har licensnummer MGA /CL1 /1310/2017.

1.2 Get Lucky driver och underhåller webbsidan www.getlucky.com ("siten"). Den kontraktuella relationen mellan dig som är spelare (hädanefter "dig" eller "spelaren") och Get Lucky, din användning av siten och spelen och alla andra tjänster som tillhandahålls av Get Lucky, regleras av dessa.

1.3 För att få spela på Get Lucky måste spelaren ha uppnått lägsta tillåtna ålder för att få spela enligt lag inom den jurisdiktion där spelaren är bosatt. Spelaren måste dessutom vara registrerad som spelare samt inneha ett spelkonto hos Get Lucky. Den som är under 18 år får inte under några omständigheter registrera sig eller spela. Om penningmedel har deponerats av en person under 18 år, eller om en sådan person har vunnit pengar, kan dessa komma att förverkas till MGA.

1.4 Spelaren förstår och godkänner att spelen och de tjänster som tillhandahålls på siten är till enbart för underhållande syfte. All användning av Get Lucky för andra syften och ändamål än underhållning är strikt förbjuden. Spelaren intygar härmed att intresset för spelen och andra tjänster som tillhandahålls av Get Lucky är av personlig natur.

1.5 Genom att registrera dig hos Get Lucky accepterar du dessa allmänna villkor och medger att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dem. Om en spelare inte till fullo förstår innebörden av dessa allmänna villkor bör spelaren avstå från att registrera sig på Get Lucky och inte heller ta del av Get Luckys spel och tjänster. Dessa villkor har blivit översatta till ett flertal språk som var för sig återspeglar samma principer. Om det emellertid skulle råda någon diskrepans mellan de olika språkversionerna, skall den engelska språkversionen ha företräde.

1.6 Get Lucky förbehåller sig rätten att ändra, variera eller modifiera dessa Villkor. Det är exklusivt enligt Get Lucky gottfinnande att meddela om sådana ändringar, variationer eller modifikationer rörande överenskommelsen mellan dig och Get Lucky. I den händelse att en ändring, variation eller modifikation ses av Get Lucky som en materiell ändring, kommer Get Lucky att ge dig som spelare information om en sådan ändring. Skulle du välja att inte acceptera en sådan ändring, kommer du inte längre att ha rätt att nyttja webbsidan. En materiell ändring ses som en där det ger dig substantiell begränsning till dina nuvarande rättigheter.

1.7 Rubrikerna för de Allmänna Villkoren är endast för att underlätta, och är inte en del av överenskommelsen och påverkar inte dess tolkning.

2. ANVÄNDNING AV SITEN OCH TJÄNSTERNA
Registrering
2.1 För att kunna spela och använda de tjänster som tillhandahålls av Get Lucky måste spelaren registrera sig samt öppna ett konto ("spelkonto"). Det är bara tillåtet att ha ett spelkonto per spelare. Get Lucky förbehåller sig rätten att vägra acceptera en ansökan om spelkonto.

2.2 Flera konton som är länkade av samma enhet/hushåll/IP-adress är inte tillåtna. I den händelse att det uppmärksammas om liknande konton, kommer alla tillgångar på spelarens konto att frysas. Dessutom kan kundens konto att stängas enligt Get Luckys eget gottfinnande.

2.3 En person som registrerar sig för att bli en spelare hos Get Lucky måste alltid uppge fullständiga och korrekta uppgifter till Get Lucky. Du godkänner härmed att om någon information som du tillhandahållit är felaktig eller ofullständig, så kommer Get Lucky inte att acceptera din registrering. Om du redan är registrerad som spelare hos Get Lucky och lämnat falska eller ofullständiga uppgifter, är Get Lucky både berättigad och skyldiga att upphäva din registrering som spelare och stänga ditt spelkonto. Emellertid kommer de avtalsenliga förpliktelser som redan finns mellan spelaren och Get Lucky att infrias.

2.4 Get Lucky erbjuder efter registrering spelaren att antingen spela för lekpengar eller för riktiga pengar.

2.5 Direkt efter att du registrerat ett konto kommer Get Lucky att skicka ett verifikationsmail till dig. Klicka på länken för att bekräfta din mailadress.

Get Lucky erbjuder även verifiering av mobilnummer. Spelaren kan begära att en verifikationskod skickas till det nummer som spelaren har angett vid registrering. När spelaren har angett koden som skickats till spelarens mobil i sin Get Lucky profil är verifieringen klar.

2.6 Spelaren kommer alltid att ha tillgång till den personliga information som lämnats till Get Lucky och är dessutom skyldig att hålla sådan information uppdaterad, korrekt och fullständig. Spelaren själv kan ändra informationen tills att verifikationsdokumenten har begärts och godkänts av Get Lucky. Om spelaren vill uppdatera informationen trots att Get Lucky godkänt verifikationsdokumenten så måste spelaren kontakta kundtjänst som uppdaterar informationen åt spelaren. Get Lucky förbehåller sig rätten att på nytt begära verifikationsdokument för att bekräfta den ändring som efterfrågas av spelaren.

2.7 Vid registreringen måste spelaren välja ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet måste bestå av minst 5 och högst 16 tecken. Lösenordet måste vara minst 5 och högst 15 tecken. Det rekommenderas att lösenordet inkluderar både bokstäver, siffror och andra speciella tecken. För att få åtkomst till spelkontot måste spelare alltid logga in genom att använda sitt användarnamn och lösenord. Spelare får inte låta någon annan person använda dess spelkonto, få åtkomst till och/eller använda material eller information från spelsystemet, acceptera något pris, eller delta i något av spelen.

2.8 Lösenordet bör aldrig skrivas ned eller kommuniceras till någon annan person och det bör ändras på regelbunden basis. Du är skyldig att hålla din kontoinformation, ditt användarnamn och ditt lösenord konfidentiellt och du ensam har ansvaret för all användning av tjänsterna som sker genom ditt användarnamn och lösenord. Om du får kännedom om eller misstänker otillåten användning av ditt konto eller brister i säkerheten är du skyldig att omedelbart meddela Get Lucky om detta för att avsluta ditt spelkonto. All otillåten användning av ditt användarnamn och lösenord kommer att anses vara din egen användning och du är ansvarig för all användning av ditt konto tills sådant meddelande lämnats till Get Lucky. Om en spelare ger bort, delar med sig av, eller tappar bort sitt användarnamn och/eller sitt lösenord kommer Get Lucky inte att hållas ansvarig för den förlust eller skada som uppkommer på grund av detta.

Spelkonton
2.9 Ett spelkonto kan ha följande status:

Öppet: Ett spelkonto kan endast öppnas av spelaren och kommer att förbli öppet så länge kontot inte stängs av spelaren eller blockeras eller avslutas av Get Lucky.

Stängt: Ett spelkonto kan endast stängas av spelaren (se sektion 3.2) eller av Get Lucky i enlighet med dessa villkor.

Insättningar & uttag
2.10 Get Lucky accepterar inte kontant betalning till spelkontot.

2.11 Get Lucky erbjuder olika metoder för att göra en insättning eller uttag från spelkontot. Mer information gällande tillgängliga metoder och kostnader för varje enskild metod visas under kassasektionen på siten. Information gällande insättnings och uttagsnivåer, hanteringstider, förutsättningar och transaktionskostnader visas också under kassasektionen på siten. Spelarens bank kan, oberoende Get Lucky, ta ut en kostnad för banköverföringar eller andra kostnader för den avvända metoden.

2.12 Get Lucky kan utse en betalningsförmedlare att agera, mottaga insättningar, förvara och hantera medel, och/eller utföra uttag å Get Luckys vägnar

2.13 Insättningar har omsättningskrav. Minimum omsättning för en insättning är en gång, innan ett uttag kan godkännas.

2.14 Get Lucky accepterar endast en insats om det finns tillräckligt med pengar på spelkontot för att täcka insatssumman. Get Lucky förbehåller sig rätten att vägra eller begränsa en insats. Spelaren beviljas ingen kredit av Get Lucky. Varken insättningar eller vinster är räntebärande, det vill säga att spelaren inte kommer att erhålla någon ränta på tillgodohavanden på spelkontot. Spelare är inte berättigade att överföra, sälja, köpa eller på annat sätt förvärva spelkonton spelare emellan. Spelaren kan inte sälja, köpa eller förvärva ett spelkonto från annan spelare vare sig med pengar eller på annat sätt.

2.15 Get Lucky övervakar alla insatser och kontotransaktioner. Alla gjorda insatser är bindande för spelaren även om spelaren har problem med sin webbläsare, problem med internetuppkoppling eller andra problem som ej är hänförliga till Get Lucky. Om spelaren vinner kommer vinsten att överföras till spelarens spelkonto. Om det förekommer funktionsstörningar under ett spel och/eller att siten i övrigt inte kan användas såsom avsett kommer alla hänförliga insatser att betraktas som ogiltiga, och tillgodohavandet på spelkontot kommer att återställas till det ursprungliga (tillgodohavandet som fanns före den felaktiga användningen).

2.16 Om en överföring inledningsvis accepteras och därmed visas på spelkontot men Get Lucky sedermera genom kortutfärdaren får vetskap om att överföringen av någon anledning skall återföras, kommer Get Lucky temporärt att stänga spelkontot på grund av misstanke om bedrägeri eller stulet kreditkort.

2.17 Spelaren har alltid tillgång till sitt tillgodohavande och kan alltid begära ett uttag från sitt spelkonto. Get Lucky kommer att verkställa utbetalningen inom 24h under förutsättning att de eventuella verifieringsdokument som Get Lucky begärt har kommit Get Lucky tillhanda. Transaktionstiden beror på vilken metod spelaren väljer och är utom Get Luckys kontroll. Bonuspengar kommer inte att utbetalas från spelkontot. Minsta beloppet för ett enskilt uttag är 20 Euro. Get Lucky kommer att begära ytterligare identitetsverifiering av slumpmässigt utvalda spelare som begär uttag. Detta för att öka säkerheten för spelare samt förhindra pengatvätt.

2.18 Get Lucky har rätt att alltid kunna efterfråga verifierande dokument, och vi kan tillfälligt låsa ditt konto tills dess att vi har fått de dokument som krävs. Om en spelares genomförda uttag sammanlagt blir 2200 Euro eller mer kommer Get Lucky utföra ytterligare verifikationskontroll genom att begära dokument från spelaren såsom kopia på pass, räkning, etc. Ett spelkonto kan stängas av permanent såvida inte spelaren förser Get Lucky med de efterfrågade dokumenten eller om spelaren har angett falsk eller missledande information.

Alla inskickade dokument är konfidentiella handlingar och kommer endast hanteras av utvald personal på Get Lucky. Dokumentinsamlingen görs för att garantera spelares säkerhet samt motverka pengatvätt.

2.19 Om en spelare stänger sitt spelkonto kommer alla tillgodohavande, förutom bonuspengar som ej är möjliga att ta ut, att överföras till det konto varifrån de insatta medlen ursprungligen kom från.

2.20 Get Lucky jobbar aktivt med att bekämpa penningtvätt. Uttag från ett spelkonto till spelaren sker till det konto varifrån insättningen ursprungligen gjordes.

2.21 Om en spelare begär bankuttag måste spelaren förse Get Lucky med ett kontoutdrag på det bankkontot som överföring skall ske till. Av kontoutdraget måste det framgå:

 • Namn (Skall överensstämma med angivet namn på spelkontot hos Get Lucky).
 • Kontonummer

2.22 Det är spelarens ansvar att förse Get Lucky med korrekt information för att Get Lucky skall kunna slutföra en transaktion. Om informationen är felaktig kommer spelaren att debiteras eventuella kostnader som uppkommer på grund av transaktionen.

2.23 Get Lucky accepterar flera olika valutor. Du väljer en valuta som valuta för ditt spelkonto. Valutan kan inte ändras efter kontot har registrerats. Insättningar i annan valuta än spelkontots valuta kommer att konverteras till spelkontots valuta med valutakursen det aktuella tillfället.

Alla beräkningar och transaktioner som involverar valutakurser sker till valutakurser från kända finansiella institut till den rådande kursen vid beräkning eller transaktionstillfället. Små differenser kan förekomma mellan överenskommet och registrerat belopp på grund av variansen mellan valutakurserna.

2.24 Överföringar spelare emellan är förbjudet.

Pengatvätt & Maskopi
2.25 Alla transaktioner granskas för att aktivt förhindra pengatvätt. Alla anställda i kundtjänst-teamet och payments-teamet kommer att erhålla adekvat utbildning för detta syfte. Det är olagligt att deponera orättmätigt erhållna penningmedel och alla transaktioner kommer att kontrolleras för att identifiera sådana insättningar av spelare. Misstänksam aktivitet kommer att rapporteras till Co-Gaming Ltds MLRO och relevanta myndigheter. Anställda i bolaget får inte tipsa eller varna en misstänkt spelare om att saken är under utredning.

2.26 Det är förbjudet för spelaren att genom maskopi med andra spelare eller genom användandet av utrustning förvränga det normala spelet. Get Lucky jobbar aktivt med att förhindra användandet av robotar och annan teknisk utrustning som förvränger det normala spelet.

Bonusar
Version 03-2016
Senaste uppdateringen 2016-10-18


2.27 Alla bonusar som utfärdats av Get Lucky kan endast användas för spel och inte överföras eller betalas ut såvida inte de angivna bonusförutsättningarna för bonuskampanjen är uppfyllda.

2.28 Du förstår och godkänner att separata villkor existerar för kampanjer, bonusar och andra speciella erbjudandet samt att dessa villkor är tillägg till dessa allmänna villkor. Dessa villkor finns beskrivna på kampanjsidan/informationssidan.

2.29 Alla bonusar har en sluttidpunkt. Om bonusförutsättningarna inte är uppfyllda vid sluttidpunkten har Get Lucky rätt att avbryta bonusen eller debitera bonuspengarna från spelkontot.

2.30 Get Lucky förbehåller sig rätten att avbryta/ändra/avsluta marknadsföringskampanjer närsomhelst utan att meddela innan.

2.31 Efter att spelaren godkänt att deltaga i en bonuskampanj kan hon/han få bonuspengar från Get Lucky. Bonuspengarna från Get Lucky, tillsammans med spelarens riktiga pengar som användes för kvalifikation för bonuspengarna, kommer att visas som tillgängliga endast i förhållande till den specifika bonusen. Detta saldo kan endast användas för produkter och spel som finns angivna i villkoren för bonusen. Bonusförutsättningarna kan endast bli uppfyllda genom insatser för riktiga pengar på produkter och spel som finns angivna i villkoren för bonusen.

2.32 Spelaren har rätt att avbryta en bonuskampanj från sitt spelkonto. Eventuella vinster som har genererats av bonuspengarna kommer då också att avbrytas.

2.33 Flera deltagare i samma bonuskampanj från samma dator/apparat/hushåll/IP adress är förbjudet. I de fall då bonusbedrägeri eller annat bedrägeri uppdagas så kommer den bonusen eller annan kampanjen för de berörda spelarna att avbrytas och de tillgängliga medlen på spelkontot kommer att göras otillgängliga. Get Lucky har ensamt rätten att avgöra om kontot skall stängas.

2.34 Voucherkoder utfärdade av Get Lucky ger spelaren rätt till bonus/kampanjpengar på spelkontot när vouchern används.

2.35 Mer utförlig information om bonus och voucher kampanjer finns i Get Lucky kundtjänsts kunskapsbas.

2.36 Get Lucky förbehåller sig rätten att tömma spelarens spelkonto på bonuspengar samt VIP poäng om spelaren inte varit inloggad på sitt spelkonto under de senaste sex månaderna.

2.37 Get Lucky förbehåller sig rätten att ta ut bonusen och den resulterande vinsten om något villkor för erbjudandet eller befordran har överträtts. Vidare kan även andra tillgångar på spelarens konto hållas inne för att kompensera för eventuella förluster för Get Lucky på grund av överträdelser av dessa villkor.

2.38 Alla bonusar, kampanjer, och unika erbjudanden har ett omsättningskrav. Om inte annat specificeras i de allmänna villkoren för gällande bonus/kampanj är minimumomsättningskravet att en gång omsätta den insatta summan på den relevanta bonusprodukten innan uttag kan göras. I den händelse att avvikelser sker mellan denna paragraf och bonus/kampanjens allmänna villkor då är det bonusens/kampanjens allmänna villkor som skall ha företräde.

2.39 Det maximala utbetalningsbelopp som varje kund kan begära att ta ut efter att ha vunnit ett belopp i samband med en icke-välkomstbonusinsättning eller free spins (med undantag från vinster som härrör från en insättningsbonus) är € 100 eller motsvarande i andra valutor. Alla uttagsbegäran över € 100 kommer att tas bort från ditt spelkonto.

2.40 Get Lucky förbehåller sig rätten att återställa omsättning som skett via ett spel placerat med bonuspengar, som sedan avbrutits, ogiltligförklarats eller där cash out använts.

2.41 Om bonusreglerna och villkoren ovan har översatts till olika språk och dessa avspeglar samma principer, men i händelse av eventuella skillnader mellan de olika språkversionerna skall den engelska versionen äga företräde.

2.42 Det är inte tillåtet att spela följande casinospel när du spelar med bonuspengar: Aliens, Robin Hood, Giant Panda, Untamed Crowned Eagle och The Wishmaster. Get Lucky förbehåller sig rätten att ta bort samtliga bonusar och/eller stänga ditt konto om du spelar på nämnda spel med bonuspengar.

3. SPELARENS ANSVAR
3.1 För att undvika överdrivet spelande kan en spelare sätta beloppsgränser på sitt spel, insatser samt insättningar.

3.2 Spelaren kan stänga sitt spelkonto i dess helhet genom att skicka en begäran om detta till Get Luckys kundtjänst. Kundtjänst kommer därefter att slutföra nedstängning av kundens konto.

4. KUNDTJÄNST OCH KLAGOMÅL
4.1 Get Lucky Kundtjänst kommer att tillhandahålla Kundtjänst avseende siten. Klagomål hanteras av Get Lucky i eget gottfinnande med den kontaktinformationen som ges på siten. Följande emailadress kan användas: kundtjanst@getlucky.com. Alla förfrågningar och klagomål skall vara skriftliga eller i elektronisk form och adresseras till Kundtjänst. Ett klagomål skall anses överlämnat på ett giltigt sätt när det innehåller klar information avseende spelarens identitet samt ger alla relevanta detaljer som ger upphov till klagomålet.

- I ett första steg kommer en ansvarig medarbetare från kundtjänsten att undersöka ditt ärende tillsammans med relevant personal eller personer från en trejdepart. Ansvariga medarbetaren från kundtjänsten kommer att ge ett besked till kunden inom 7 arbetsdagar efter att ha mottagit ett officiellt klagomål;

- Om kunden fortfarande inte är nöjd med resultatet av utredningen, så kan ärendet eskaleras till kundtjänstchefen som kommer att ge ett slutgiltligt beslut om ärendet inom 7 arbetsdagar.

- Om du efter detta beslut fortfarande inte är nöjd med hur Get Lucky skött ditt ärende, kan du föra ditt klagomål vidare till reglerande myndighet.

Olösta klagomål gällande Net-Ent Casino, Microgaming Casino, Play n Go Casino, Evolution Live Casino, Yggdrasil Casino, Betsoft Casino, Thunderkick Casino och Relax Casino kan du kontakta Lotteries And Gaming Authority Malta på mailadressen support.mga(at)mga.org.mt eller på telefon +356 2546 9000.

För olösta klagomål gällande NolimitCity Casino kan du kontakta sales(at)e-commercepark.com

För olösta klagomål gällande WMS Casino kan du kontakta Alderney Gambling Control Commission (AGCC) via denna länk.

4.2 För den händelse att det råder diskrepans mellan spelvariationerna i Get Luckys databas och spelarens databas skall Get Luckys databas ges företräde.

4.3 Spamming av Get Lucky Kundtjänst(skicka upprepade kopior med samma meddelande) är förbjudet. Spelare får inte trakassera eller utnyttja personalen i Get Lucky Kundtjänst. Spelare förpliktar sig att inte använda ett oanständigt eller hotfullt språk.

5. UPPHÄVANDE OCH AVSTÄNGNING
5.1 Get Lucky förbehåller sig rätten att stänga ditt spelkonto och/eller de tjänster som tillhandahålls av Get Lucky med omedelbar verkan och utan föregående tillkännagivande om du inte följer reglerna i dessa allmänna villkor. Om ditt Spelkonto är stängt på grund av överträdelse av dessa villkor kommer Get Lucky infria de avtalsenliga förpliktelser som redan finns mellan spelaren och Get Lucky men Get Lucky är berättigat att återkräva alla vinster som betalats ut eller att kvitta vinsterna mot tillgodohavandena på spelkontot.

5.2 Du samtycker till att ersätta samt hålla Get Lucky, dess handläggare, styrelse, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer samt tredje part skadeslösa avseende alla förluster, utgifter, skador och kostnader som beror på att du brutit mot de allmänna villkoren.

5.3 Om ingen transaktion har redovisats på spelkontot under en period på mer än 30 månader, anses spelkontot vara vilande. I sådana fall accepterar spelaren att spelkontot automatiskt stängs. Om kontot har stängts kommer tillgodohavandet på spelkontot, minus eventuella bonuspengar, att betalas ut till spelaren. Om Get Lucky inte lyckas få kontakt med spelaren kommer pengarna att förverkas och betalas ut till MGA.

5.4 En spelare som valt att stänga sitt spelkonto kan öppna detta igen genom att ta kontakt med Get Lucky Kundtjänst.

6. PERSONLIG INFORMATION
6.1 Get Lucky agerar för att skydda ditt privatliv och din personliga information. Personlig och finansiell information om spelare kommer att hållas konfidentiell. På grund av lagar och förordningar på spelområdet måste emellertid Get Lucky upprätthålla en säker onlinelista över alla registrerade spelare som kan redovisas för myndigheter (för granskningssyften). Följaktligen kommer personlig information som krävs för att identifiera en spelare och en sådan spelares speltransaktioner inte att raderas även om spelkontot stängs. Get Lucky har rätt att behålla sådan information för den period som krävs enligt gällande lagar och förordningar. Kundtjänst och andra representanter för Get Lucky kan få tillgång till den ovan nämnda uppgifterna i syfte att tillhandahålla förstaklassig kundservice och för att administrera vår affärsverksamhet.

6.2 I enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter godkänner spelaren härigenom hantering av personuppgifter (i manuell, elektronisk eller annan form) som sker i samband med spelarens transaktioner och registrering hos Get Lucky. Med spelarens godkännande kan Get Lucky använda personlig information för marknadsföringssyften. Get Lucky förbinder sig att inte behandla någon personlig information som hänför sig till spelaren för något annat syfte än för att administrera spelarens transaktioner med Get Lucky och för marknadsföring som godkänts av spelaren.

6.3 Get Lucky är berättigade att lämna ut spelarens personliga information om detta krävs enligt lag eller om Get Lucky anser i god tro att sådant utlämnande är nödvändigt för att: (1) uppfylla de krav som ställs inom ramen för ett rättsligt förfarande (2) skydda andra som använder speltjänsterna eller allmänheten; (3) utreda misstänkta överträdelser av de allmänna villkoren eller licensavtalen, bedrägerier eller andra liknande och/eller olagliga aktiviteter utförda av spelaren.

6.4 Get Luckys hemsida kräver lagring av cookies på spelarens hårddisk. Dessa cookies används för att förse spelaren med en bättre spelupplevelse. Användandet av cookies kan inte kopplas till information om spelaren. Get Luckys hemsida kan inte användas optimalt om cookies inte lagras på spelarens hårddisk.

6.5 För ytterligare information om hur Get Lucky samlar och använder privat information som du tillhandahåller på vår sajt, kan du läsa vår sekretesspolicy.

7. LOKALA LAGAR OCH FÖRBUD
7.1 Det är spelarens ansvar att förstå lagarna i den jurisdiktion där spelaren är bosatt avseende samtliga frågor som är relaterade till spelandet vid Get Lucky. Spelaren använder siten på eget initiativ och är ensamt ansvarig för efterlevnaden av de lokala lagar/bestämmelser i den mån sådana är tillämpliga. Get Lucky ansvarar inte för att materialet på siten eller Get Luckys tjänster är tillämpliga, tillgängliga eller tillåtna inom spelarens jurisdiktion. Get Lucky tillhandahåller inte rättslig rådgivning angående detta och Get Lucky åtar sig inget ansvar för individer som bryter mot någon lag eller förordning vid kontakter med Get Lucky, oavsett på vilket sätt det sker.

7.2 På grund av tillämpliga lagar är invånare som är bosatta i följande länder uttryckligen förbjudna att använda siten och att spela spel tillhandahållna av Get Lucky. Genom att registrera dig som spelare bekräftar du att du inte är bosatt i någon av följande länder: Australien, Tjeckien, USA (inklusive dess territorier), Frankrike (inklusive dess territorier), Kroatien, Turkiet, Curacao, Spanien, Ungern, Rumänien, Irland, Polen, Portugal och Nederländerna. Get Lucky förbehåller sig rättigheten att stänga alla konton som öppnats av personer som är bosatta i dessa länder.

7.3 Get Lucky kan tyvärr inte erbjuda vissa produkter till spelare som bor i vissa länder på grund av restriktioner från mjukvaruleverantörer:

 • NetEnt spel erbjuds inte till spelare som bor i Australien, Afghanistan, Albanien, Algerien, Angola, Belgien, Bulgarien, Colombia, Grekland, Kanada, Kambodja, Danmark, Ecuador, Guyana, Hong Kong, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Italien, Kuwait, Laos, Mexiko, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nordkorea, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Filippinerna, Singapor, Sydkorea, Sudan, Syrien, Taiwan, Uganda, Yemen and Zimbabwe.
 • NetEnt spelen ‘Mega Fortune Dreams’, ‘Divine Fortune’, ‘Hall of Gods’, ‘Arabian Nights’ och ‘Mega Fortune’ erbjuds inte till spelare som är bosatta i Australien, Azerbadjan, Kina, Danmark, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Qatar, Ryssland, Spanien, Thailand, Tunisien, Turkiet, Förenta Arabemiraterna och Ukraina.
 • Net-Ent spel ”Scarface” och ”Frankenstein” erbjuds endast till spelare som bor i följande länder: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Ryssland, San Marino, Serbien, Schweiz, Ukraina, Makedonien, Österrike, Cypern, Tjeckien, Finland, Tyskland, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, Slovenien, Sverige och Storbritannien.
 • Microgaming Casino erbjuds inte spelare som bor i Singapore, Sydafrika, Danmark, Italien och Belgien. Microgamings spel ”Snake Slot” erbjuds inte till spelare som bor i Israel. Microgamings spel ”Shanghai Beauty” erbjuds inte till spelare som bor i Sydafrika, Spanien, Danmark, Frankrike, Norge och Finland. Microgamings spel ”Battlestar Galactica” erbjuds inte till spelare som bor i Turkiet, Israel, Kuba, Burma, Libyen, Nordkorea, Sudan och Syrien. Microgamings spel ”Playboy” erbjuds inte till spelare som bor i Turkiet, Israel, Kuba, Iran, Burma, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien och Kanada. Microgamings spel ”Major Millions 5 Reel”, "Treasure Nile", "King Cashalot", "Mega Moolah", "Mega Moolah Isis", och "Cash Splash" erbjuds inte till spelare som bor i Singapore, Sydafrika, Danmark, USA, Spanien, Frankrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Estland, Italien, Lettland, Litauen, Mesiko, Portugal, Rumänien, Turkiet och Israel. Microgamings spel "River of Riches", "Dragons Myth", "Forsaken Kingdom", "Legend of Olympus", "Penguin Splash", "Scary Friends" och "Classic 243" erbjuds inte till spelare som bor i Österrike.
 • Evolution Live Casino erbjuds inte till spelare som bor i Bolivia, Myanmar, Kuba, Cypern, Etiopien, Isreal, Kenya, Lettland, Sri Lanka och Syrien.
 • Yggdrasil Casino erbjuds ej till spelare som bor i Afghanistan, Belgien, Danmark, Egypten, Eritrea, Estland, Grönland, Guam, Vatikanstaten, Iran, Irak, Kuwait, Malaysia, Marshallöarna, Ockuperat Palestinskt territarie, Puerto Rico, Qatar, Singapore, Sydafrika, Yemen och Zimbabwe.
 • NolimitCity Casino erbjuds ej till spelare som bor i Storbritannien.
 • Betsoft Casino erbjuds ej till spelare som bor i Storbritannien.
 • Relax Casino erbjuds ej till spelare som bor i Kuba, Danmark, Hong Kong, Indien, Irak, Iran, Korea, Libyen, Myanmar, Macau, Norra Marianaöarna, Nigeria, Sudan och Zimbabwe.
 • WMS Casino erbjuds ej till spelare som bor i följande länder vänligen klicka på länken.
 • NYX Interactive Casino erbjuds ej till spelare som bor i USA (inkluderat dess territorium), Kanada, Australien, Iran, Nordkorea, Kuba, Sudan och Syrien.

Om du har några frågor rörande detta vänligen kontakta vår kundtjänst.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
8.1 Allt innehåll på siten, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, s.k. downloads och mjukvara ägs av eller är licensierat av Get Lucky. Såvida annat inte uttryckligen anges har du inte rätt till att använda, skriva ut eller ladda ned material från siten och i sådant fall enbart för din personliga och icke-kommersiella användning. Informationen på siten får inte ändras, distribueras eller visas utan Get Luckys uttryckliga samtycke.

8.2 Get Luckys varumärken, firmanamn och symboler som inkluderas eller refereras till på siten skyddas av nationell och internationell varumärkesrätt. All användning av dessa märken utan Get Luckys föregående skriftliga godkännande är förbjuden.

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH FÖRBEHÅLL
9.1 I den utsträckning som är tillåten enligt tillämpliga lagar, åtar sig varken Get Lucky eller någon av dess filialer eller tjänsteleverantörer något ansvar för någon som helst direkt, indirekt, skada eller följdskada som uppkommer ur eller kan relateras till din åtkomst och användning av siten och/eller de tjänster som tillhandahålls genom Get Lucky. Get Luckys totala ansvar mot dig för skador och/eller förluster skall inte under några omständigheter överskrida beloppet som du betalat till Get Lucky.

9.2 Get Lucky garanterar inte att siten eller de tjänster som tillhandahålls av Get Lucky kommer att vara utan avbrott eller felfria. Siten och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick.

9.3 Get Lucky förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera innehållet på siten när som helst utan föregående meddelande och åtar sig inte något ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar. Get Lucky kan stänga eller begränsa åtkomst till delar av siten och/eller dess tjänster när som helst utan föregående meddelande om detta.

10. STOPPADE OCH AVBRUTNA SPEL
10.1 Om Get Luckys system har brister som medför att spelet blir korrupt så kommer alla insatser att återbetalas. Det gäller endast insatser som har direkt anknytning till bristen.

10.2 Om Get Lucky misstänker bedrägeri i något spel så har Get Lucky rätt att avbryta spelet. Spelare som misstänks för bedrägeri kommer att få sina spelkonton blockerade tills att Get Lucky har utrett ärendet vidare. De spelare som inte misstänks för bedrägeri kommer att få sina insatser återbetalda till sitt spelkonto. Alla bedrägerier kommer att rapporters till styrelsen i Co-Gaming Ltd. Get Lucky har även rätt att avbryta ett spel omedelbart om någon inställning på spelet är fel och alla berörda spelare kommer då att få sina insatser återbetalda till sitt spelkonto.

10.3 Om Get Lucky anser att du som spelare fuskar eller försöker utföra bedrägeri mot spelet eller tjänsten, eller på något sätt, inte begränsat till spelmanipulation, dumpning av spelmarker, överföring eller betalningsbedrägerier, eller på annat sätt framställa osanna kommentarer gällande Get Luckys verksamhet i media eller i forum, så har Get Lucky rätten att publicera det du gjort samt vidarebefordra detta till andra spelsidor, kreditkortsföretag och andra lämpliga bolag. Get Lucky kan även stänga ditt spelkonto och återta dina tillgodohavanden som du innehar hos Get Lucky eller andra relaterade verksamheter till Get Lucky.

11. CHATTFUNKTION

11.1 Get Luckys chat är en online-service som tillåter dig att kommunicera i realtid med vår kundtjänst för att ge dig ett bättre kundbemötande.

Uppförandekod

11.2 Du accepterar att använda Get Luckys chattfunktion i enlighet med följande uppförandekod:

 • Du kommer inte använda Get Luckys chattfunktion för att delta i någon form av trakasserier eller kränkande beteende, inklusive men inte begränsat till nedsättande uttalanden, rasistiskt, pornografiskt, oanständigt eller stötande språk;
 • Du ska inte använda Get Luckys chattfunktion med syfte att göra intrång på integritet, äganderätt eller andra personliga rättigheter;
 • Du kommer inte ange någon form av information eller material som är falskt eller på annat sätt olagligt eller bryter mot någon lag;
 • Du ska inte använda Get Luckys chattfunktion för att distribuera, marknadsföra eller på något annat sätt publicera material som innehåller ansökningar om medel, reklam eller uppmaning för varor eller tjänster.
 • Du ska inte använda Get Luckys chattfunktion för att distribuera, marknadsföra eller på något annat sätt publicera någon form av skadlig kod eller göra något annat som kan skada tjänsten eller andra medlemmars system på något sätt.
 • Du får inte på något sätt skicka eller överföra någon som helst kontaktinformation, inklusive men inte begränsat till email-adresser, msn-användarnamn, telefonnummer, postadresser, webbadresser eller fulla namn genom offentligt postad information.

11.3 Du kommer att vara ensam ansvarig för allting som du skickar till Get Luckys chattfunktion. Vi kan inte ta ansvar eller skuld till något material eller innehåll som publicerats av dig eller andra användare på tjänsten. Ansvaret för publicerat material eller innehåll ligger enbart på den användare som lade fram det på tjänsten.

11.4 Get Luckys förbehåller sig rätten att övervaka allting som publicerats av dig på Get Luckys chattfunktion, för att säkerställa att det överensstämmer med de riktlinjer för innehåll som angivits av oss och kan komma att ändras från en tid till en annan.

11.5 Get Luckys förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av din tillgång till Get Luckys chattfunktion när som helst, med eller utan förvarning, med vilken anledning som helst. Utan att begränsa allmängiltigheten av det föregående, kan vilken bedräglig, missbrukande eller på annat sätt olaglig verksamhet utgöra grund för uppsägning av din tillgång till Get Luckys chattfunktion, och du kan hänskjutas till berörd myndighet.

12. GET LUCKYS CASINO
12.1 Get Lucky Casinos mjukvara tillhandahålls av Net-Ent, Microgaming och Play’N Go, Evolution, Yggdrasil, NolimitCity, Betsoft, Thunderkick, WMS, Relax och NYX.

12.2 Get Lucky Casino erbjuder spel för både riktiga pengar och lekpengar. En bra idé kan vara att börja spela för lekpengar för att sedan övergå till att spela för riktiga pengar när du känner dig säker på hur mjukvaran fungerar.

12.3 Mer information om de olika spelen finner du under spelregler i casinot.

13. GET LUCKY KICKBUX POÄNG
13.1 Get Lucky förbehåller sig rätten att ändra villkor och regler för Kickbux (hädanefter poäng) poängprogrammet när som helst. Ändringarna kan relatera till, dock ej begränsa till, hur poäng som intjänas, hur många poäng som genereras och hur poängen kan spenderas.

13.2 Get Lucky poäng är uppbyggt för att ge fördelar till Get Luckys spelare när de använder sidan och spelar på olika produkter. I de fall då Get Lucky misstänker att en spelare genererar poäng genom att spela riskfritt i syfte att generera ytterligare poäng, kan dessa poäng anses ha genererats i felaktigt syfte och dessa poäng kommer då att tas bort från spelarens konto.

13.3 Du kan tjäna Get Lucky poäng på flera olika sätt. Dessa beskrivs under hjälpsidorna. Du kan alltid kontakta Kundtjänst för vidare information.

13.4 Merparten av de poäng som du har genererat kan utnyttjas direkt. Det finns dock några undantag där de poäng som de genererat krediteras ditt konto en gång om dagen. Du kan granska alla detaljer kring dina intjänade poäng på din poängsida.

13.5 Get Lucky poäng kan ej överföras mellan spelare.

13.6 På grund av praktiska skäl avrundas poängen till närmaste decimal när de presenteras. Den bakomliggande beräkningen baseras alltid på två decimaler.

13.7 Du kan endast använda dina poäng i Get Lucky Shoppen. Utbudet i Get Lucky Shoppen kan variera mellan olika tidpunkter (Exempel på innehåll; lotterier, produkter, donationer, promotions). Get Lucky förbehåller sig rätten att erbjuda olika utbud till olika spelare. Alla produkter i Shoppen har ett poängvärde som spelaren måste betala för att kunna beställa produkten. Get Lucky förbehåller sig rätten att avbryta en order och återföra poängen till spelaren.

13.8 Dina poäng kommer att förfalla om du inte genererar nya poäng inom 9 månader och ditt konto kommer att tömmas på alla poäng.

13.9 Du måste ange korrekt information när du beställer produkter från shoppen. Get Lucky har inget ansvar för produkter som inte levereras på grund av felaktig information från spelaren.

13.10 Poänglotteriet kan ge kontantpriser. Du kan köpa hur många lotter som du önskar. Du kan vinna flera priser i samma lotteri. Vinnarna lottas slumpmässigt fram bland alla spelare som deltar i lotteriet.

13.11 För att deltaga i poäng-lotterierna så måste minst en insättning ha gjorts till ditt Get Lucky-konto innan dragningen och publicering av det aktuella lotteriet. Get Lucky förbehåller sig rätten att avbryta eller ogiltighetsförklara eventuella vinster från lotterier där medverkan har skett utan insättning innan dragning och publicering av lotteriet.

13.12 Get Lucky förbehåller sig rätten att erbjuda liknande pris(er) av liknande värde om priset skulle visa sig vara otillgänglig på dragningsdagen, eller om andra liknande omständigheter skulle ske som inte vi kan styra över. Kontantpriser kommer att erbjudas. Inga priset går att överföra till någon annan.

13.13 Priset är specificerat i Get Lucky Shoppens prispaket. Priset är föremål för villkor inklusive allmänna villkor för Co-Gaming Ltd.

13.14 Vinnaren(vinnarna) kan ombes att delta i publicitet i samband med det relevanta lotteriet. Villkoret som vinnaren godkänner då denna anmäler sig till lotteriet är att godkänna att deras namn, foto, hemland samt intervju görs tillgänglig för allmänheten vid vinst.

13.15 Get Lucky reserverar sig rätten av avbryta, ändra eller upphäva vilken som helst kampanj och/eller se över och revidera allmänna villkor när som helst, utan förvarning. Och genom att fortsätta att vara i delaktig i kampanjen efter en eventuell översyn, anses deltagare vara överens och införstådda med sådana nya eller ändrade villkor.

13.16 Get Lucky ansvarar inte för eventuell förlust eller skada (inklusive men inte begränsat till till indirekta skador eller följdskador) eller för personskada som åsamkas i samband med kampanjen eller till följd av att acceptera priser.

13.17 Get Lucky kommer att försöka meddela vinnaren i upp till 30 dagar efter sista datumet för inköp i lotteriet har passerat, om inte annat är angivet på Get Lucky Shoppens sida, och då tiden är av betydelse för en sådan period ska Get Lucky! i sitt absoluta gottfinnande göra det som anses vara rimligt. Han/hon/hen kommer att kontaktas via telefon/mobil, genom SMS, via email eller genom postadressen som står angiven på kontot. Vinnare kommer att ha angiven viss tid på sig att kräva hans/hennes/hens pris. Om Get Lucky inte lyckas att meddela vinnaren, eller om vinnaren misslyckas med att kontakta Get Lucky inom tidsramen som står angiven (30 dagar) och/eller tillgodose Get Lucky med en adress för leverans av priset, kan detta resultera i att priset ogiltigförklaras och Get Lucky reserverar sig rätten att välja en annan vinnare.

13.18 Get Lucky förbehåller sig rätten enligt eget omdöme att hålla inne med leverans av vinsten tills bevis på behörighet och identitet har bekräftats, eller om sådana bevis inte lämnats in på begäran att diskvalificera deltagaren från tävlingen.

13.19 I händelse av bedrägeri, missbruk och/eller ett fel som påverkar den fullständiga och normala processen av detta lotteri, så reserverar Get Lucky sig rätten att avbryta detta lotteri, ändra dess villkor och ogiltigförklara eventuella vinster.

13.20 Donationer begärs av spelare och utförs av Get Lucky. Get Lucky försäkrar att donationen genomförs och att spelaren som begär donationen får en officiell bekräftelse från den relevanta organisationen.

13.21 Eventuella skatter på vinster är på spelarens bekostnad och ansvar.

14. ANSVARSFULLT SPELANDE

14.1 Get Lucky vill försäkra sig om att spelarna får en bra upplevelse när de besöker siten. Det är därför vi ber dig att satsa ansvarsfullt. Spelande kan vara fantastisk underhållning, förutsatt att du behåller kontrollen. Vi strävar alltid efter att hjälpa dig om du befinner dig i svårigheter. För att kunna hjälpa dig att spela/satsa måttfullt och förnuftigt har vi vidtagit ett antal åtgärder.

14.2 Ekonomiska gränser: Get Lucky tillhandahåller verktyg för att kontrollera ditt spelande. Du kan upprätta gränser för 1, hur mycket du spelar (insättningar net = insättningar – uttag). 2, hur mycket du får sätta in. Och 3, hur mycket du får omsätta. Du kan sätta gränser dagligen, veckovis eller månadsvis. En begärd begränsning träder i kraft omedelbart efter den utförts eller om en tidigare begränsning sänks. Om begränsningen höjs eller termineras, träder den i kraft först efter en sju dagars avkylningsperiod. Mer information kan erhållas från vår sektion rörande ansvarsfullt spelande på ditt konto.

14.3 Självuteslutning: Om du vill ta en paus från spelandet ett tag kan du välja att utesluta dig själv från att spela hos Get Lucky genom att skicka en sådan förfrågan till vårt team på kundtjänst. Du kan välja mellan att stänga ditt konto under en kortare period eller en längre period. Om du senare vill ändra eller terminera ditt val, kommer ändringen träda i kraft först efter en sju dagars avkylningsperiod.

14.4 Verklighetskoll: Get Lucky kommer också att ge dig en automatisk verklighetskoll för att ge dig en klar indikation över hur länge du har spelat våra spel under en omgång. Denna funktion kommer också tillåta dig att se dina vinster och förluster under pågående omgång.

Kundtjänst kommer vara mer än glada att hjälpa fig att sätta dina egna personliga gränser. I Ansvarsfullt Spelande-avsnittet (enligt oberoende organisationer) hittar du även kontaktuppgifter där du kan söka ytterligare professionell rådgivning med spelmissbruksrelaterade problem.

15. FÖRBEHÅLL GÄLLANDE GARANTIER
15.1 Ditt användande av tjänsten och spelen sker på egen risk. Tjänsten och spelen tillhandahålls som de är och finns tillgängliga såsom det är godkänt enligt lag. Get Lucky samt deras styrelse, anställda, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, affiliates, licensanvändare och agenter förbehåller sig härmed all representation och alla garantier, vare sig de finns nämnda eller är underförstådda, gällande tjänsten och spelen, dess innehåll samt all annan information och material som tillhandahålls av Get Lucky i samband med användandet av tjänsten och spelen, inkluderat men inte begränsat till, garantier för handel, användande för ett speciellt syfte, icke överträdelser och de garantier som uppkommer genom lagar, författningar eller vederbörlig handel.

Get Lucky ger inga garantier:

 • Att tjänsten och spelen skall möta dina krav.
 • Att tjänsten och spelen kommer vara fri från avbrott, läglig, precis samt fri från fel.
 • Att de servrar som Get Lucky använder sig av för att tillhandahålla tjänsten är fria från virus att andra skadliga komponenter.
 • Att fel i vår mjukvara kommer bli åtgärdade.
De säkerhetsmekanismer som används i spelen och tjänsten har begränsningar och du godkänner härmed att material och/eller nerladdad data som du fått tillgång till genom användandet av tjänsten har skett på eget beslut och ansvar och du kommer vara ensamt ansvarig för de skador som uppkommer på ditt datasystem och andra ägodelar eller förlust av data från sådan aktivitet.

Förbehållen gällande garantierna har en viktig del av dessa allmänna villkor.

Vissa länder tillåter ej uteslutning av underförstådda garantier och därför kan vissa uteslutningar inte appliceras på dig.

16. BEGRÄNSAT ANSVAR
16.1 I största utsträckning, enligt tillämpliga lagar och förordningar, under inga omständigheter, skall Get Lucky eller deras styrelse, anställda, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, affiliates, licensanvändare och agenter, partners vara skyldiga till någon skada, förlust, fordran, eller annat indirekt, oförutsett, speciell, straffbar eller konsekvens av något slag eller förlust av inkomst, data, goodwill vare sig de har blivit underrättade eller ej om sådan skada och/eller någon annan teori om skuld (inklusive försummelse) som uppstår i samband med:

 • Spelarens användande eller oförmåga att använda siten.
 • Varor, data eller andra tjänster som spelaren mottager genom siten eller som marknadsförs på siten.
 • Information som spelaren har mottagit genom siten.
 • Misstag, försummelse, avbrott, avstängningar, avslut, bortagningar av filer eller email, skador på datasystem eller annan utrustning, otillåten tillgång till/eller modifiering av spelarens överföringar eller data, fel, defekter, virus, förseningar av verksamhet eller överföringar, eller andra brister på grund av siten, inkluderat, utan begränsning, de som uppkommer på grund av force majeure, kommunikationsbrister, stöld, förstörelse eller otillåten tillgång till Get Luckys register, program eller andra delar som berör tjänsten.
 • Uttalande eller utförande från en tredje part för tjänsterna;
 • Annat rörande tjänsterna.

Om du inte är nöjd med tjänsten eller det innehåll som finns tillgängligt, eller med dessa allmänna villkor, är din enda utväg att inte använda tjänsten. Begränsningarna i denna klausul är en viktig del av dessa allmänna villkor.

Om Get Lucky, eller deras styrelse, anställda, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, affiliates, licensanvändare och agenter, partners skulle anses vara skyldiga får någon förlust eller skada som uppkommer så kan inte skulden inte i något fall uppgå till mer än 50,00 Euro.

16.2 Get Lucky kan inte hållas ansvariga eller anses ha skuld för att någon data eller innehåll blir korrupt eller förloras när du använder tjänster och spelen eller vid andra tillfällen. Detta inkluderar, utan begränsningar, förlust av data/innehåll eller data/innehåll som blir korrupt som ett resultat av:

 • Nätverk, system eller/och serverkrascher.
 • El- strömavbrott.
 • Skador som uppkommer på grund av virus, datamaskar, korrupta filer eller andra säkerhetsbrister.
 • Några andra orsaker. Get Lucky tar inte på sig något ansvar, och skall inte anses ha någon skuld i skador eller virus som påverkar din dator utrustning eller andra tillgångar som du har tillgång till när du använder tjänsten och spelen.

17. FORCE MAJEURE
17.1 Om Get Lucky försummar eller dröjer med att uppfylla sina förpliktelser enligt de tjänster de tillhandahåller skall det inte anses vara ett brott mot någon förpliktelse gentemot dig så länge sådan försummelse eller försening är orsakats av brand, översvämning, jordbävning, naturkatastrof, strömavbrott, krigshandling, terrorism, upplopp, civil olydnad, uppror och revolution, strejk, lockout, konflikt på arbetsmarknaden, domstolsbeslut, förseningar eller avbrott på internet eller telekommunikationsnätverk, bristande uppfyllelse från tredje part eller någon annan liknande orsak utom rimlig kontroll för Get Lucky. Get Lucky accepterar inget ansvar för de konsekvenser som härrör ur några sådana force majeure händelser.

18. TILLÄMPNING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
18.1 Dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan dig och Get Lucky och ersätter alla föregående och existerande överenskommelser med hänvisning till siten och de tjänster som tillhandahålls av Get Lucky. Du godkänner och bekräftar att Get Lucky inte har åtagit sig något ansvar, lämnat några löften eller träffat överenskommelser gentemot dig avseende sådant som inte återfinns i dessa villkor.

19. TILLÄMPLIG LAG OCH SKILJEKLAUSUL
19.1 Genom att få tillgång till siten och/eller genom att registrera dig som en spelare hos Get Lucky samtycker du till att alla frågor relaterade till din tillgång och användning av de tjänster som tillhandahålls av Get Lucky skall styras av och tolkas i enlighet med maltesisk lag. Tvister som uppstår till följd av din användning av siten och/eller Get Luckys tjänster skall avgöras av maltesisk domstol och du samtycker härigenom till att överlämna all jurisdiktion exklusivt till sådan domstol.

Villkor

Här hittar du våra allmänna villkor

getlucky.com drivs av Co-Gaming Limited som är registrerade på Malta, tillhörande den Europeiska Unionen. Maltesisk lag tillämpas. Företagsnummer är C47444, med registrerad kontorsadress 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta.

Co-Gaming Limited verkar under följande licenser utfärdade av Maltesiska myndigheten för lotterier och hasardspel, Malta Gaming Authority (MGA). Maltas enda tillsynsmyndighet: MGA/CL1/619/2009; MGA/CL1/773/2011; MGA/CL1/964/2014; MGA/CL1/877/2013; MGA/CL1/1058/2014; MGA/CL1/1057/2014; MGA/CL1/1094/2015, MGA/CL1/1095/2015 och MGA/CL1/1310/2017. Läs mer om MGA på www.mga.org.mt. Games OS Casino, Playtech Casino, NolimitCity Casino är licensierade och reglerade av myndigheten i Curacao. Att spela kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.

Laddar